Vi er eksperter i tillid!

 

Vores formål er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel – NETOP via tillid. For når tilliden øges, styrkes relationerne og herved samarbejdet og vi får mere ud af det vi har til rådighed. Gnidninger fjernes fordi alle arbejder i én retning og mod samme mål uden at modarbejde eller kontrollere hinanden unødigt.

I Tillidsbaseret Ledelse har vi en helhedsorienteret tilgang, herved inddrager vi både individet, teamet og organisationen - samtidig.

Tillidsbaseret Ledelse kan anvendes i alle typer organisationer, og på alle niveauer.  

Vi tilbyder følgende ydelser:

'Tillidsbaseret ledelse må blive fremtidens ledelsesplatform, hvis man ønsker at optimere medarbejdernes ejerskab og ansvar for innovation' 
- Helle Øbo, Direktør Askovfonden