Her kan du læse nogle af vores mange artikler om Tillidsbaseret Ledelse

E-BOG OM TILLIDSBASERET LEAN

Denne e-Bog om Tillidsbaseret Lean er en guide til, hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere. Klik her for at læse e-bogen eller her for downloade den.

Ledelseidag.dk top 10 mest læste artikler i 2010

LivingValues artikel ”Balance mellem mellem tillid og kontrol – tillidsbaseret ledelse i praksis” er blandt de 10 mest læste artikler på Ledelse idag i 2010. Det er vi stolte af!

Læs artiklen her

I Roskilde er børnepasning en tillidssag

I Roskilde er børnepasning en tillidssag

Læs om LivingValues implementering af Tillidsbaseret Ledelse i Roskilde Kommune.

»Undervejs har vi hele tiden også stået på en fast grund, som handler om at arbejde med organisationssprog, organisationens redskaber og den organisatoriske ramme. Hvis lederne er fuldstændig bevidste om den organisatoriske ramme og er i stand til at acceptere organisationens sprog og redskaber, så opstår der også et grundlag for øget tillid. Så det handler ikke bare om at sætte fokus på relationer og føle, om atmosfæren er i orden. Det handler også om at forstå de rammer og den bane, som politikere og den overordnede ledelse har bestemt, at lederne skal spille på,« (Direktør, Jesper Tangbæk)

Børsen Executive 8/10 2010

Læs artiklen om Tillidsbaseret Ledelse i Roskilde her.

Tillid gavner effektiviteten

I Roskilde er børnepasning en tillidssag

Når rammen er tydelig, kan ledere og medarbejdere udvise tillid til hinanden velvidende, at alle arbejder i samme retning. Det skaber plads til kerneydelsen og øger medarbejdernes trivsel og effektivitet. Det viser erfaringerne fra Roskilde Kommune, der har satset på Tillidsbaseret Ledelse i forbindelse med indførelse af områdeledelse på børneområdet.

Danske Kommuner, nr. 35 2010

Læs artiklen om tillid her.

Slip lederne løs i en ramme af tillid

I Roskilde er børnepasning en tillidssag

I Roskilde Kommune har man indført områdeledelse på daginstitutionsområdet. Det har indtil nu vist sig at være en givende proces, som i vid udstrækning fremmer vores styreform ”central styring – decentral ledelse”

 

Danske Kommuner, nr. 32 2010

Læs artiklen her.

Bland det rette mix af tillid og kontrol

Tillidsbaseret ledelse handler ikke om at eliminere kontrol og styring. Det handler om at finde den rette balance mellem tillid og kontrol. Her er en fremgangsmåde til, hvordan du som leder finder en god balance.

Lederweb.dk - 20.04.11. 

Læs om tillid og kontrol her.

Høj tillid skaber færre fejl

Tillid og kontrol ses ofte som hinandens modsætninger. De hænger dog nøje sammen. Kunsten i enhver organi-sation er at finde en balance, som overflødiggør bureau-kratiske kontrolprocesser og skaber bedre trivsel og service. Københavns Kom-mune er godt i gang.

Danske Kommuner - no. 15, 2011

Læs om tillids effekt her.

Tillidsbaseret ledelse – erfaringer fra praksis

Hvilke forhold skal indtænkes i overgangen til Tillidsbaseret Ledelse, og hvordan opnår man den fulde effekt af implemen-teringen? Det giver ejerne af konsulentvirksomheden LivingValue, Stina Trojlsgaard og Torben Vang, her et bud på. Med udgangspunkt i eget kon-cept har LivingValue speciali-seret sig i at yde bistand til offentlige og private virksom-heder ved implementering af Tillidsbaseret Ledelse i offent-lige og private virksomheder.

Læs om erfaringerne her.

Sådan bliver man Danmarks bedste arbejdsplads

Tillidsbaseret Ledelse i praksis: læs om hvordan tillidsbaseret ledelse implementeres i praksis.

Artikel fra Ledelseidag.dk

Læs artiklen her.