Om LivingValue

LivingValue er specialister inden for Tillidsbaseret Ledelse. Vores ambition er hele tiden at være den førende og foretrukne samarbejdspartner på området.

Vi har en vision om at skabe et nyt ledelsesparadigme baseret på tillid!

Til at nå den vision har vi allieret os med en stærk samarbejdspartner RUC og en lang række dygtige praktikere på området.

LivingValues ydelser er baseret på veldokumenterede undersøgelser. Senest en undersøgelse - ValueMe1 - vi selv foretog, blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser.

På baggrund af denne undersøgelse udviklede vi et koncept for indførsel af Tillidsbaseret Ledelse, som i 2009 blev afprøvet i et større pilotprojekt i Roskilde Kommune med imponerende resultater.

Visionen

Vores vision er at skabe et nyt ledelsesparadigme baseret på tillid.

Hvorfor er tillid så relevant?
Årsagen til at der er stor efterspørgsel på Tillidsbaseret Ledelse er flere strenget. Først og fremmest, er der i den private såvel som offentlige sektor et helt aktuelt behov for at få mere ud af eksisterende ressourcer. Vi mener at kunne påvise at tillid øger effektiviteten fordi friktionen fjernes uden at gås på kompromis med trivslenEndvidere oplever vi, at der er stor efterspørgsel på løsninger der imødekommer problemstillingen om øget kontrol procedurer, idet mange organisationers kontrol niveau er stigende og gnaver på trivslen. Vores hypotese er, at når tillid øges er der et reduceret behov for uhensigtsmæssig kontrol.

Hvis man ser på årsagen fra en sociologisk vinkel, har behovene skiftet de senere år. Eksempelvis er vi i dag langt mere mobile i vores adfærdsmønstre grundet ny teknologi (mobiltelefoner, computere mv) - derfor efterspørger vi også mere fleksibilitet på vores arbejde. Den fleksibilitet imødekommes ved tillid fordi vi får et større råderum til udførslen af arbejdet. Endvidere er vores arbejde ikke blot et job længere, det er noget vi i den grad identificerer os med. Derfor har vi også større forventning til jobbet indhold og at vi trives når vi går på arbejde. Igen kommer tilliden ind i billedet fordi vores trivsel hænger nøje sammen med niveauet af tillid i organisationen.