Hvad er Tillidsbaseret Ledelse?

Man kunne jo passende spørge sig selv; har vores kunder tillid til os? Har medarbejderne tillid til ledelsen og hinanden? Har vi et uudnyttet potentiale at hente hvis vi styrker tillidsniveauet i organisationen?

Tillid er af medier og førende forskere udråbt til at være ’det ny sort’ indenfor ledelse. Årsagen til den massive interesse er enkel; tillid fremmer effektiviteten! Når tillid øges, styrkes relationerne og herved samarbejdet og vi får mere ud af det vi har til rådighed. Gnidninger fjernes fordi alle arbejder i én retning og mod samme mål uden at modarbejde eller kontrollere hinanden unødigt. 

Tillidsbaseret Ledelse er udviklet på baggrund af metoder fra nogle af Danmarks bedste arbejdspladser.
 

Den tillidsbaserede ledelsesform er i mine øjne en naturlig fremtidig ledelsesform for mange danske virksomheder og offentlige organisationer. Veluddannede medarbejdere ønsker indflydelse på eget job, gode udviklingsmuligheder og spændende arbejdsopgaver. Disse krav kan bedst håndteres igennem et ledelseskoncept, der bygger på tillid, og hvor det ikke blot er et spørgsmål om, at lederen har tillid til medarbejderen, men måske i endnu højere grad er vigtigt, at medarbejderen har tillid til lederen

Alfred Josefsen, Tidl. direktør Irma

Formålet med Tillidsbaseret Ledelse er at øge mængden at tillid i organisationen på tre niveauer; organisatorisk, relationelt og individuelt. Disse niveauer bliver "kittet" sammen af tillid i en sammenhængende dynamisk proces.