Vi har en vision om at skabe et nyt ledelsesparadigme baseret på tillid.

LivingValue er specialister inden for Tillidsbaseret Ledelse. Vores ambition er hele tiden at være den førende og foretrukne samarbejdspartner på området.

Visionen

Vores vision er at skabe et nyt ledelsesparadigme baseret på tillid.

Hvorfor er tillid så relevant?
Årsagen til at der er stor efterspørgsel på Tillidsbaseret Ledelse er flere strenget. Først og fremmest, er der i den private såvel som offentlige sektor et helt aktuelt behov for at få mere ud af eksisterende ressourcer. Vi mener at kunne påvise at tillid øger effektiviteten fordi friktionen fjernes uden, at der gås på kompromis med trivslenEndvidere oplever vi, at der er stor efterspørgsel på løsninger der imødekommer problemstillingen om øgede kontrolprocedurer, idet mange organisationers kontrol niveau er stigende og gnaver på trivslen. Vores hypotese er, at når tillid øges er der et reduceret behov for uhensigtsmæssig kontrol.

Hvis man ser på årsagen fra en sociologisk vinkel, har behovene skiftet de senere år. Eksempelvis er vi i dag langt mere mobile i vores adfærdsmønstre grundet ny teknologi (mobiltelefoner, computere mv) - derfor efterspørger vi også mere fleksibilitet på vores arbejde. Den fleksibilitet imødekommes ved tillid fordi vi får et større råderum til udførslen af arbejdet. Endvidere er vores arbejde ikke blot et job længere, det er noget vi i den grad identificerer os med. Derfor har vi også større forventninger til jobbets indhold, og at vi forventer ligeledes, at vi trives, når vi går på arbejde. Igen kommer tilliden ind i billedet fordi vores trivsel hænger nøje sammen med niveauet af tillid i organisationen.

ValueMe 1 – undersøgelse af Danmarks bedste arbejdspladser

ValueMe1 undersøgelsen blev foretaget i 2007/2008 af LivingValue og har dannet grundlag for udarbejdelse af Tillidsbaseret Ledelses konceptet. Formålet med undersøgelsen var oprindeligt at undersøge metoder til trivsel og god ledelse blandt blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser. Konklusionen fra undersøgelsen viste at de tårnhøje trivselsmålinger og rekortlave sygefraværdstal alt sammen lå til grunde for virksomhedernes arbejde med tillid - som var indarbejdet i alle organisationernes strukturer.

I ValueMe1 undersøgelsen deltog følgende virksomheder:

  • Middelfart Sparekasse
  • Microsoft
  • Cisco Systems
  • AstraZeneca
  • ATP

Konklusionen kort

Virksomhederne har iværksat HR-initiativer som er 10 år forud for resten af erhvervslivet. De har en klar holdning om, at man værdsætter medarbejderne og ønsker, at de skal indgå i et langt samarbejde. Holdningen omsættes til en række - typisk individuelle - muligheder for medarbejderne. Virksomhederne er dygtige til at implementere tillid alle i strukturer - på relationsniveau såvel som i de organisatoriske strukturer:

  • Middelfart Sparekasse har ophævet regler for de daglige arbejdsgange.
  • ATP har skabt så god balance mellem arbejdsliv og privatliv at sygefraværet ligger på kun 2,2%
  • Cisco Systems har ophævet arbejdstiden, medarbejderne må selv bestemme hvor og hvornår de vil arbejde, så længe de overholder gængse retningslinjer.
  • Hos Microsoft er HR-ledelsen altid med, når topledelsen mødes (HR strategi indgår i overordnet strategiplan)
  • AstraZeneca har uddannet et internt korps af trivselscoaches, som skal skabe mere trivsel i virksomheden