Effekten

Når tilliden øges styrkes relationerne og herved samarbejdet. Gnidninger fjernes ledelsen imellem og medarbejderne imellem fordi alle arbejder i samme retning og mod samme mål uden at modarbejde eller kontrollere hinanden unødigt. Endvidere med et højt tillidsniveau arbejder man mere målrettet og dermed mere effektivt!

Derudover har tillid en række andre effekter som giver direkte afkast på bundlinjen:

• Øget effektivitet
• Mere kvalitet
• Mere trivsel
• Øget innovation

Ifølge Insead-professor Garuiulo M. (kilde: Research of trust) er der en lang række fordele ved at øge tilliden i relationerne som både kan styrke samarbejde, og give direkte afkast på bundlinjen.

Imponerende effekt af Tillidsbaseret Ledelse i Roskilde Kommune

LivingValue gennemførte i 2009/1010 et større projekt om implementering af Tillidsbaseret Ledelse på børneområdet i Roskilde Kommune i forbindelse med ny ledelsesstruktur; områdeledelse.

Selvom det var et markant forandringsprojekt, der normalt afstedkommer modstand og frustration, har projektet vist imponerende resultater:

Sygefraværet faldt fra 9,55 % i første kvartal 2009 til 8,49 % i første kvartal 2010
Trivslen steg fra 4,6 fra ultimo 2007 til 4,8 ultimo 2009
Personaleomsætningen var uændret (bemærkelsesværdigt at der kun var to ledere, der fratrådte deres stillinger i perioden)

Læs mere om casen her eller hent nedenstående Evalueringsrapport.