Teori

En forudsætning for at praktisere Tillidsbaseret Ledelse er, at der i organisationen er en interesse i at styrke tillidsforholdet samt at øge mangfoldigheden. Vi bygger alt vores arbejde ud fra grundlaget om tillidsbaseret ledelse:

Det tillidsbaserede ledelsesgrundlags formål er at øge mængden af tillid i organisationen. Dette grundlag er sammensat ud fra tilgangen om involvering, mangfoldighed og relationsstyrkelse. Grundlaget bygger på en antagelse om, at tillid bygges ved at imødekomme individet, der hvor individet er, og med de behov som individet har. De centrale elementer, som tillid er sammensat af er: selvledelse, forståelse og implementering af strategi, relationer, teamsamarbejde og kommunikation. 

LivingValue’s metoder bygger blandt andet på Allan Fox' fem indsats-områder, der identificerer en højtillidsvirksomhed:

1. Udvikling af organisationen til et reelt værdifællesskab.

2. Ændre kontrol fra overvågning til selvkontrol.

3. Stimulere koordinering ved gensidig tilpasning.

4. Udvikling af en læringskultur.

5. En problemløsende tilgang til konfliktløsning.

(Allan Fox, 1975)
 

Vi arbejder med  tillid dels på baggrund af Mayer (1995) definition: ”villighed til at gøre sig sårbar i forhold til andres handlinger, under forventning om at de vil udføre en vigtig handling; uafhængigt af muligheden for at overvåge eller at kontrollere”.

Dels på baggrund af Solomon & Flores(2010) definition: ”Tillid er dynamisk - en del af vitaliteten af relationer, ikke det inaktive grundlag for dem. … Tillid er en social praksis, ikke et sæt af overbevisninger … Tillid handler om gensidige relationer