Foredrag

STINA TROJLSGAARD

Med en Master grad i psykologi samt mange års praktisk erfaring som ledelseskonsulent, har Stina de sidste fire år udelukkende fokuseret på udviklingen af Tillidsbaseret Ledelse i samarbejde med bl.a. Roskilde Universitet.

Læs mere om Stina Trojlsgaard i foredragsfolderen:

Klik her for at læse om Stina Trojlsgaard

En god inspirationskilde på lederseminaret for organisationen som allerede arbejder med Tillidsbaseret Ledelse, som ønsker at gøre det, eller som har tillid som værdi.

Emner

Tillidsbaseret Lean:
Kan man få større effektivitet, bedre kvalitet og højere trivsel – samtidig?

Ja, det kan man! Men det kræver at lean- og effektiviseringsprocessen gribes rigtigt an. Det betyder at der skal skabes et fundament af tillid og derigennem et stærkt samarbejdsgrundlag mellem ledere og medarbejdere som gør at effektiviseringsprocessen sker i overenesstemmelse med disse og igennem involvering. Hertil opnås også et medejerskab som gør, at den langsigtede proces fastholdes.    

Få inspiration og værktøjer til at gribe lean processen an på en ny måde så både effektivitet, kvalitet og trivsel fastholdes. 

Tillidsbaseret Ledelse
Hvad er Tillidsbaseret Ledelse? Forskning og praksiserfaringer samt effekten heraf. Foredraget kan afholdes som et kort gå-hjem-møde eller med indlagte øvelser.

Tillid og kontrol
Om sammenhængen mellem hhv. tillid og kontrol. Hvordan findes den optimale balance - hvor uhensigtsmæssig kontrol reduceres og tillidsmængden øges. Teori og praksiserfaringer

Fra værdibaseret ledelse til Tillidsbaseret Ledelse
Forskning viser, at vi bevæger os fra værdibaseret til Tillidsbaseret Ledelse. Foredraget sætter fokus på denne udvikling i et teoretiske og praksisorienteret perspektiv.

Danmarks bedste arbejdspladser
Hvordan nogle af Danmarks bedste arbejdspladser – via tillid – har skabt en tårnhøj trivsel, rekordlavt sygefravær samt imponerende bundlinjeresultater (Baseret på undersøgelse foretaget af LivingValue).

Referencer

"Man oplevede at Stina var meget energisk omkring arbejdet med tillidsbaseret ledelse, og man følte at der både var en stærk personlig og faglig ballast omkring arbejdet med og omkring tillidsbaseret ledelse. Foredraget gav et godt og bredt indblik i vigtigheden med den tillidsbaserede ledelsesstil, og ens interesse omkring selv at arbejde mere koncentreret med det blev vækket"

Finn Bo Winding - SKAT
 
 


"Stina er en nærværende og groundet foredragsholder, der til fulde formår at engagere sit publikum i stoffet. Tillidsbaseret ledelse er en uhyre interessant og komplet ledelsesmodel, der udmærker sig ved at adressere alle lag af organisationen med innovative løsningsforslag. Det er et besnærende koncept på et marked med mange klude-tæpper af tidens buzzwords og ledelsestendenser"

Kristian Steen Johansen, ADEO
 
 


"Foredraget havde referencer til både forskning og praksis og gav mig det indtryk, at Tillidsbaseret ledelse er et seriøst bud på fremtidens ledelses-perspektiv. Og Stina serverede det på en levende og behagelig måde. Meget interessant!

Lillian Fannikke, projektleder Ledelsesakademiet Lillebælt

 
 


"Tillidsbaseret ledelse må blive fremtidens ledelsesplatform, hvis man ønsker at optimere medarbejdernes ejerskab og ansvar for innovation.Stina Trojlsgaard præsenterer begre-bet "tillidsbaseret ledelse" og forståelsen bag, med en lethed og tydelighed, der gør det meningsfuldt for alle at lytte til"

Helle Øbo, Direktør, DMV