Offentlige organisationer

Alle offentlige aktører står over for et massivt krav om forandringer: Mere kvalitet; flere ydelser med færre ressourcer. Det kræver nytænkning. Omstrukturering er et højaktuelt emne blandt landets kommuner. Men ofte viser det sig, at forandringer kombineret med besparelser medfører serviceforringelser på trods af intention om det modsatte.

Kommunernes aktuelle situation:
I en omstruktureringsproces hvor der indsættes et nyt ”ledelseslag” mellem forvaltning og institutioner – nogle steder betegnet som klynge- eller områdeledelse – skaber strukturen nye behov fordi de nye ledere træder ind i en helt ny strategisk rolle. Dette involverer bl.a. at være bindeled mellem forvaltningen og institutionen samt at skulle tegne en retning for ”klyngen”. Alt dette med forventning om at opnå resultater  gennem ledelse af ledere.

Evaluering af strukturændringerne:
Evalueringer fra kommunerne viser, at en væsentlig udfordring med implementering af de nye strukturer er, at de nye ledere skal indtage deres rolle fuld ud. Dette er en afgørende faktor for at muliggøre yderligere fokus på kerneydelsen, effektivisere de administrative processer og få endnu mere ud af de økonomiske ressourcer. Det er en stor udfordring som ikke altid lykkes efter hensigten.

Vores metode til arbejdet med nye strukturer er Tillidsbaseret Ledelse – en nyudviklet ledelsesform som viderefører værdibaseret ledelse. Formålet er at øge mængden at tillid i relationerne såvel som i organisationen – for derved at opnå en mere effektiv kerneydelse. Heri indgår også at skabe en mere hensigtsmæssig balance mellem tillid og kontrol.

Tillidsbaseret Ledelse består af mange elementer som kan bruges enkeltvis eller sammensættes til et helt forløb. Uanset om det er en workshop eller et forløb arbejder vi altid med den enkelte, med gruppe og organisationen. Vi skræddersyr forløbene til den enkelte kommune, men det er også muligt at ”plukke” enkelte kurser ud alt efter behov og ønske. 

Se eksempler på workshops målrettet offentlige strukturændringer – herunder indførsel af klynge- og områdeledelse. 

Eksempel på et forløb

Forløbet indeholder individuelle sparrings sessioner, fællessessioner for lederteamet samt en organisatorisk proces som danner ”rammen” om det nye område. Processen løber over en periode på ca. 6 måneder. Sessionerne omhandler emnet tillid; herunder, selvledelse, strategi og struktur, rolleafklaring, team mangfoldighed, kerneydelsen mv. 

Kontakt os for at høre nærmere eller få en snak om jeres situation og udfordring.