Tillidsbaseret Lean

Foredrag

Kan man få større effektivitet, bedre kvalitet og højere trivsel – samtidig?

Ja, det kan man! Men det kræver at lean- og effektiviseringsprocessen gribes rigtigt an. Det betyder at der skal skabes et fundament af tillid og derigennem et stærkt samarbejdsgrundlag mellem ledere og medarbejdere som gør at effektiviseringsprocessen sker i overenesstemmelse med disse og igennem involvering. Hertil opnås også et medejerskab som gør, at den langsigtede proces fastholdes.    

Få inspiration og værktøjer til at gribe lean processen an på en ny måde så både effektivitet, kvalitet og trivsel fastholdes.

Læs også mere om Tillidsbaseret Lean på LivingLean.dk 

Workshop

Tillidsbaseret Lean er et nyt koncept der har til formål at opnå en kombineret effekt af effektivitet, kvalitet og trivsel, hvor der er fokus på effektive og velafprøvede metoder baseret på Lean – samt inddragelse af medarbejderne. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer.

Leanmetoden sikrer, at man gør det rigtige på den rigtige måde – og at man til stadighed forbedrer indsatsen. Leanmetoden er isoleret set et meget effektivt værktøj til optimering af arbejdsprocesser; og mange virksomheder og organisationer har høstet markante produktivitetsforbedringsresultater med lean. Imidlertid forudsætter en vedvarende effekt af lean, at der etableres en tilsvarende stærk ledelses- og samarbejdskultur. Det drejer om involvering og motivation samt om forventningsafstemning og gensidig commitment. Tillid har en afgørende betydning heri. Workshoppen er en kombination af inspirations indlæg om Tillidsbaseret Lean samt øvelser omkring virksomhedens brug af Lean og behovet herfor. Der perspektiveres ift. konkrete værktøjer og handleplaner som virksomheden kan gøre brug af i det videre lean forløb.

Læs om hvordan du måler på Tillidsbaseret Lean på vores platform Lacuro

E-BOG OM TILLIDSBASERET LEAN

Denne e-Bog om Tillidsbaseret Lean er en guide til, hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere.

Klik her for at læse e-bogen eller her for downloade den.

Projekt med Tillidsbaseret Lean i NCC