Forløb

Ledelsesforløb i tillidsbaseret ledelse
For leder teamet der ser et merpotentiale i teamet og som ønsker at effektivisere ved at styrke relationerne og fjerne friktionen i og omkring teamet.

5 coaching sessioner pr. leder
Alle sessioner har et givent emne som relaterer sig til den tillidsbaserede tilgang:

► At lede et selvledende team
► At indgå i team (brug af adfærdstests)
► At bygge relationer
► Den autentiske leder
► Handlekraft og motivation


2 workshops for leder teamet
Her arbejdes der på at styrke teamet samt at fjerne friktion teamdeltagerne imellem. Workshops bygger på adfærdstests som alle teamdeltagere har udfyldt inden sessionen. Workshops kæder deltagerne på til at styrke eget team men også at arbejde læringen videre igennem systemet.

Indførelse af tillidsbaseret ledelse i organisationen:
En fuld indførelse af tillidsbaseret ledelse involverer et komplet forløb for organisationens ledergruppe, der løber over minimum 8 måneder. Forløbet opstartes med en analyse fase for at identificere organisationens situation og behov. Herfra designes forløbet specifikt. I eksekveringsfasen arbejdes der på tre parallelle spor:

1: det individuelle som indeholder en række coaching sessioner - med temaer som relaterer sig til brugen af tillid i organisationen (eksempelvis, at skabe et tillidsfelt, teamsamarbejde, kommunikation, selvledelse osv.).
2: det relationelle som indeholder fællessessioner for ledergruppen. Sessionerne har til formål at skabe en fælles platform for lederteamet, samt af få udbygget teamets relationer.
3: det organisatoriske som har til formålet - via gruppesessioner - at tydeliggøre en "tillidsramme" - dvs. den bane hvor arbejdet udføres. Samtidig anvendes værktøjer, som sikrer eksekveringen - og afværger, at man falder over de organisatoriske snubletråde.

Afslutningsvis udføres en evaluering.

Forløbet kræver ca. 1 arbejdsdag pr. leder pr. måned