Tillidsmåling

Trust Scale
LivingValues tillidsmåling - Trust Scale - har til formål at vise tillidsniveauet i en organisation, samt angive yderligere tillidspotentiale. Målingen er udviklet på baggrund af førende teoretikeres arbejde med personlig- og gruppetillid samt deres arbejde med højtillids organisationer.

Trivselsmåling
En bred måling af trivslen i organisationen, herunder tillidsniveauet på de tre niveauer: individuel, relationelt og organisatorisk. Sammenlignet med andre trivselsmålinger bygger LivingValues måling på en uddybet måling af tillidsniveauet. Målingen er central for at få overblik og vurdering af relevante indsatser ift. organisationens arbejdsmiljø og performance.

Organisatoriske analyser
For at kunne tilvejebringe et nøgternt beslutningsgrundlag for organisatoriske indsatser vedrørende tillid udarbejdes relevante analyser. For eksempel en gennemgang af de organisatoriske styrings-processer mhp. at vurdere om de hhv. fremmer eller hæmmer tillidsniveauet. Herunder en analyse af de interne/eksterne kontrol mekanismer.