Foredrag

STINA TROJLSGAARD

Med en Master grad i psykologi samt mange års praktisk erfaring som ledelseskonsulent, har Stina de sidste fire år udelukkende fokuseret på udviklingen af Tillidsbaseret Ledelse i samarbejde med bl.a. Roskilde Universitet.

Læs mere om Stina Trojlsgaard i foredragsfolderen:

Klik her for at læse om Stine Trojlsgaard

Effektivitet via tillid

Den globale markedsplads ændrer sig - og skaber nye behov for fleksibilitet i virksomhedens organisationsform - samtidig med at der stilles nye krav til den enkelte leder. Vi står i en situation hvor vi - mere end nogensinde - skal have det bedste ud af de ressourcer vi har til rådighed.

At lede på tillid

Har jeres kunder tillid til jer? Har dine medarbejder tillid til dig som leder og har de tillid til hinanden? Har I et uudnyttet potentiale som ligger gemt i manglende tillidsrelationer? Alle har erfaringer med tillid - og alle bruger tillid i et eller andet omfang.

Tillid og kontrol

Har I erfaret kontrol for kontrollens skyld? Eller oplever dine medarbejdere at de bliver kontrolleret unødigt? Unødig kontrol koster mange ressourcer og virker demotiverende på medarbejderne. Alle ved, at en organisation hverken kan fungere uden tillid eller kontrol, og de er derfor nødvendige ingredienser i en sund organisation.

Mere tillid medarbejderne imellem

Måske oplever I at tilliden mellem medarbejderne er høj og samarbejdet og trivslen er i højsædet. Ikke alle virksomheder er så heldige, for mange oplever at medarbejdernes samarbejde knirker, lunten er kort og tilliden knap.

Referencer

"Man oplevede at Stina var meget energisk omkring arbejdet med tillidsbaseret ledelse, og man følte at der både var en stærk personlig og faglig ballast omkring arbejdet med og omkring tillidsbaseret ledelse. Foredraget gav et godt og bredt indblik i vigtigheden med den tillidsbaserede ledelsesstil, og ens interesse omkring selv at arbejde mere koncentreret med det blev vækket"

Finn Bo Winding - SKAT
 
 


"Stina er en nærværende og groundet foredragsholder, der til fulde formår at engagere sit publikum i stoffet. Tillidsbaseret ledelse er en uhyre interessant og komplet ledelsesmodel, der udmærker sig ved at adressere alle lag af organisationen med innovative løsningsforslag. Det er et besnærende koncept på et marked med mange klude-tæpper af tidens buzzwords og ledelsestendenser"

Kristian Steen Johansen, ADEO
 
 


"Foredraget havde referencer til både forskning og praksis og gav mig det indtryk, at Tillidsbaseret ledelse er et seriøst bud på fremtidens ledelses-perspektiv. Og Stina serverede det på en levende og behagelig måde. Meget interessant!

Lillian Fannikke, projektleder Ledelsesakademiet Lillebælt

 
 


"Tillidsbaseret ledelse må blive fremtidens ledelsesplatform, hvis man ønsker at optimere medarbejdernes ejerskab og ansvar for innovation.Stina Trojlsgaard præsenterer begre-bet "tillidsbaseret ledelse" og forståelsen bag, med en lethed og tydelighed, der gør det meningsfuldt for alle at lytte til"

Helle Øbo, Direktør, DMV