Workshops

Workshops målrettet indførsel af klynge- og områdeledelse

I forbindelse med indførsel af klynge- områdeledelse, præsenteres en række workshops, som er skræddersyet til den aktuelle situation, som en ny struktur medfører. Disse workshops kan både tilpasses en helt ny struktur samt en etableret struktur som skal justeres og optimeres. 

Nedenfor er beskrevet 3 forskellige workshops, der berører de forandringer en struktur medfører:

 • Mødestruktur
 • Rolle- og kompetenceafklaring
 • Kerneydelse og værdier

Udgangspunktet for de tre workshops er, at de bliver skræddersyet til klyngen/området. Derfor opstartes alle workshops med en afklaring af problemstillingen – dvs. at der tages udgangspunkt i at få afstemt udfordringerne blandt lederne. På denne måde sikrer vi os, at vi tager starter netop der, hvor behovet er. Er der ønske om at gå ”dybere” eller tilpasse indholdet i en bestemt retning – er det derfor muligt. Vores metodikker fleksible, så vi kan tilpasse indholdet efter de identificerede behov og hvor langt klyngen/området er i etableringsfasen.

Vores redskaber og metoder bygger på erfaringer med projekter om klyngeledelse fra andre kommuner (bl.a. Roskilde Kommune og Københavns Kommune). Denne viden inddrages i workshops.

Mødestruktur og indhold på teammøderne


På hvilken måde kan en gavnlig mødestruktur skabes i klyngerne?

Denne workshop har ti l formål, at skabe en forventningsafstemning omkring møde struktur såvel som indhold. Formålet er, at udarbejde optimering og fælles spilleregler, der sikrer synergi mellem møder og hverdag.

Indhold
Klyngens forventningsafstemning til møderne; Hvad er et godt møde? Hvad forventer vi af hinanden? Hvilke behov og ønsker har vi? Hvad er vores mål med møderne? Hvad er et effektivt møde?

Hvordan forbedrer og udvikler vi kommunikationen?

Kompetence afklaring ift. møderne; Hvordan bruger vi kompetencerne og mulighedsrummet bedst muligt på mødet? Referat mm. Udarbejdelse af fælles spilleregler; Hvem gør hvad og hvornår?

Rolle- og kompetenceafklaring


Hvordan sikre vi os en optimal rolle- og kompetenceafklaring?

Workshoppen har til formål at sikre en hensigtsmæssig afklaring ledernes roller; herunder sætte fokus på den enkeltes kompetencer og hvordan klyngen/området udnytter disse på bedste vis.

Med udgangspunkt i de konkrete funktionsbeskrivelser, får lederne mulighed for at se på eventuelle overlap, ”gråzoner”, udfordringerne og handlemulighederne, der eksisterer i de nye roller. Dette giver en mulighed for at få rollerne mere ”under huden” og dermed tage rollen til sig og agere derefter. Ligeledes skabes der en forståelse blandt lederne for hinandens kompetencer, motivations faktorer samt give et overblik over den bedste udnyttelse af kompetencerne. 

Kerneydelse og værdier


Hvordan sættes der fokus på kerneydelsen ud fra de pædagogiske værdier? 

Her vil lederne, med baggrund i de enkelte institutioners værdier og deres fokusområder, klarlægge, hvordan klyngen/området kan styrke kerneydelsen yderligere. På workshoppen gives der redskaber til institutionerne i klyngen, så de fremadrettet kan arbejde på at få samstemmende værdier.

Omdrejningspunktet er det fælles fokus på kerneydelsen. Og med udgangspunkt i værdiarbejdet arbejdes der på hvordan den enkelte institutions værdigrundlag bidrager til en styrket kerneydelse.

Ligeledes udarbejdes der en handlingsplan for, hvordan fælles fokus på kerneydelsen fastholdes?

Andre workshops

Nedenfor kan du læse mere om følgende Workshops:

 • Workshop om tillidsbaseret ledelse og samarbejde
 • Selvledelse
 • Nedsæt sygefraværet
 • Tillid i teamet
 • Det tværgående samarbejde
 • Tillid og kontrol
 • Trivsel og tillid
 • Organisatorisk tillid
 • Den autentiske leder
 • Motivation og mening med jobbet
 • At være medarbejder i en tillidsbaseret organisation.