Coachingprocesser

Lederrollen
Sessionens formål er, at give lederen overblik og indsigt i de forskellige ledelsesroller – herunder; fagligledelse og personale ledelse. Hvori ligger forskellen og hvordan finder lederen sig selv i dette? Eksempler og cases på situationer fra hverdagen benyttes, til at stille skarpt netop der, hvor gråzonerne er og hvor ledelse bliver en udfordring.

Eget lederskab
Sessionen har til formål at give lederen redskaber til at styrke sit eget lederskab, Her kan forskellige temaer tages op, ud fra hvor lederen er, og hvad lederen har behov for. Eksempler på relevante temaer; autenticitet som leder, at gå fra kollega til leder, at bygge stærke relationer til medarbejderne, at være en stærk personaleleder. Formålet er, at den enkelte leder kan få skræddersyet redskaber til de udfordringer, lederen står med.

Motivation af medarbejdere
Sessionen har til formål at give lederen redskaber til at styrke motivationen hos medarbejderne. Inden coaching sessionen har lederen afdækket – via spørgsmål - hvad der motiverer den enkelte medarbejder. På sessionen bruges denne viden til at tegne et overordnet billede af medarbejdernes motivations profil samt hvordan lederen kan støtte medarbejderne i det omfang det overhovedet er muligt.

Teamspirit i eget team
Sessionen har til formål at give lederen redskaber til at skabe et stærkt eget team. Med udgangspunkt i motivationsprofil samt eksisterende rolle- og adfærdsprofiler arbejdes der med, hvordan lederen skaber den helt rette teamspirit. Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i relationsopbygningen i teamet. Dette tilpasses efter den enkelte lederes situation.

Kommunikation
Sessionens formål at give lederen redskaber til en styrket kommunikation til lederkollegaer såvel som medarbejdere. Kommunikation er ”kittet” som får ledelseselementerne til at hænge sammen – derfor er det et vigtigt emne for en succesfuld ledelse. Lederen får indsigt i egen kommunikationsstil samt klare redskaber til at kunne styrke eget lederskab via kommunikationen. Der tages udgangspunkt i transaktionsanalysen.

Rolle- og adfærdsafklaring
Sessionen tager udgangspunkt i en adfærdsprofil. Disse bruges til at give lederne en bedre forståelse af egen rolle og adfærd, samt hvordan lederes profil kan styrke det personlige lederskab.