Proces i forandringsledelse

Forløbet er bygget op omkring det overordnede hovedtema forandringsledelse, herunder temaerne: tillid i ledelse og selvledelse. Forandringsledelse fungerer som den røde tråd gennem forløbet, hvor tillid i ledelse og selvledelse er to centrale elementer.

Forandringer gennemføres smidigere og mere effektivt, når der er en høj grad af tillid hos aktørerne i organisationen. Derfor skal mellemlederne have indsigt i, hvad forandringsledelse er, og hvordan man styrker tilliden. Endvidere skal de, for at skabe de bedste forudsætninger for forandringsprocessen, etablere selvledelse, som gør at forandringsparatheden stiger. Selvledelse giver muligheden for øget delegering og ansvarlighed hos den enkelte medarbejder. Forudsætningen herfor er imidlertid, at lederne bruger tillid i deres egen ledelse. Derfor er rækkefølgen af de tre sessioner først en separat session omkring forandringsledelse, dernæst tillid i ledelse, som efterfølges af selvledelse.  De tre sessioner samles i en fjerde session under navnet ”kick off-møde”, som er en perspektivering samt udarbejdelse af en operationel og individuel handleplan på baggrund af hele forløbet.

Forløbet ser grafisk således ud:

I alt afholdes således fire sessioner, hvor hver session varer fra ½ til 1 dag med ca. en måneds interval mellem hver session. Imellem sessionerne afholdes to netværkssessioner samt en individuel sparrings session for lederne. I tidsrummet mellem sessionerne arbejder lederen desuden i egen tid videre med inputtet fra sessionerne. Ligeledes har lederen den konkrete handleplan, som følger lederen gennem forløbet. Herved bliver input fra forløbet afprøvet, justeret og tilpasset under vejs og relateres til den enkelte leder bedst muligt.  Endvidere adresseres viden og redskaber til lederens egen hverdag. Der foregår en kontinuerlig proces gennem 4-5 måneder. Hver leder anvender i gennemsnit en arbejdsdag (i reel tid) pr. måned på forløbet.

Lederne skal opleve, at de under forløbet arbejder med de aktuelle udfordringer, som de står med. Derfor konstrueres sessionerne med en fleksibilitet, der gør det muligt at adressere disse behov.